Dinimiz İslam dini, kitabımız isə Qurani-Kərimdir. Qurani-Kərimin üzünə baxmaq savabdır. Oxumağın, başa düşüb dərk etməyin və əməl etməyin savabının nə qədər olduğunu isə yalnız Allah təala bilər. Müqəddəs kitab olan Qurani-Kərim ərəbcə yazılıb. Yəni bu kitabın original yazılışını oxumaq üçün ərəbcə öyrənməliyik. Ən azı üzdən oxumağı bilməliyik. Bu dərslər vasitəsilə inşəAllah Qurani-Kərimi gözəl şəkildə oxuya biləssiniz. Müvəffəqiyyət Allah təaladandır.

İlk video – Giriş-müqəddimə.